فلنج – (FLANGE)

فلنج – (FLANGE)   فلنج Flange یکی از پرکاربردترین انواع روش های اتصال لوله ها، شیرآلات و قطعات به یکدیگر است. فلنج ها قطعات یا صفحات دیسکی شکل مدوری هستند که سوراخ هایی روی آن تعبیه [...]

ولو – (VALVE)

ولو – (VALVE)   شیرها یا ولوها (valves) وسیله‌های مکانیکی هستند که جریان و فشار را در یک سیستم پایپینگ کنترل می‌کنند. ولوها اجزای ضروری هر سیستم پایپینگ میباشند.