دسته بندی محصولات

لاینینگ تفلون (لاینینگ PTFE)

لوله ها و اتصاالت با لاینینگ تفلون ( لاینیگ PFA, PTFE ) ویا سایر فلورکربنها به منظور جلوگیری از خوردگی لوله، اتصالات و شیرالات  در خطوطی که در معرض مستقیم سیالات و گازها با خور ندگی بالاقرار دارند به جهت بهینه و مقاوم  ساختن خطوط  لوله، اتصالات و شیرالات  با پوشش داخلی تفلون (PFA, PTFE, PP,… )  طراحی و تولید می گردند. به صورتیکه تمامی سطوح داخلی لوله و اتصالات فلزی و روی قسمتی از فلنج را پوشش می دهند. لذا از تماس سیال خورنده با سطوح فلزی جلوگیری می کند.

مقاومت شیمیایی و ضد خوردگی لوله و اتصالات با لاینینگ تفلون بسیار بالا بوده و تقریبا در برابر تمامی سیالات خورنده به جز فلزات قلیایی و گاز فلوئور مقاوم می باشد. دمای سرویس لوله و اتصالات با  لاینینگ PTFE  در محدوده   ۳۰ –  تا  ۲۰۰ + درجه سانتیگراد می باشد. این خطوط معمولا برای فشار کاری ۱۵۰ طراحی میگردد  ولی در صورت نیاز در کلاس ۳۰۰ نیز قابل ارائه می باشد.