ميلگرد تفلون خالص (ميلگرد PTFE خالص) همانند ساير اشکال نيمه آماده تفلون (PTFE) با دارا بودن قابليت ماشينکاري جهت ساخت واشر، پکينگ و ساير قطعات براي محيطهايي که نياز به مقاومت شيميايي ، حرارتي و الکتريکي بالا دارند، قابل استفاده است. ميلگرد تفلون خالص (ميلگرد PTFE) در قطرهاي مختلف (از ۱۰ ميليمتر تا ۴۰۰۰ ميليمتر) در طولهاي ۳۰۰ ميليمتر تا ۲۰۰۰ ميليمتر قابل تامين مي باشد. لازم به ذکر است که توليد ميلگرد تفلون خالص (ميلگرد PTFE) در  قطرهاي بالا با محدوديت طولي همراه  است. به طور مثال ميلگرد تفلون خالص (ميلگرد PTFE) در قطر ۳۰۰ ميليمتر به بالا در طول هاي ۳۰۰ ميليمتري قابل تامين است و اين محدوديت به دليل اختلالاتي مي باشد که در زمان پليمريزاسيون ميلگرد تفلون، در قطرهاي بالا رخ مي دهد. 

مقاومت حرارتي بالا (از ۲۶۰+ تا ۲۰۰- درجه سانتيگراد)
مقاومت شيميايي بالا 
ضريب دي الکتريک بالا (عايق الکتريکي بسيار مناسب)
ضريب اصطکاک بسيار پايين
غير سمي (مناسب براي مصارف غذايي و دارويي)