فلنج – (FLANGE)

 

فلنج Flange یکی از پرکاربردترین انواع روش های اتصال لوله ها، شیرآلات و قطعات به یکدیگر است. فلنج ها قطعات یا صفحات دیسکی شکل مدوری هستند که سوراخ هایی روی آن تعبیه شده است و معمولا به صورت جفتی به کمک پیچ و مهره و گسکت دو قطعه را به یکدیگر متصل می سازند.