فلنج Flange یکی از پرکاربردترین انواع روش های اتصال لوله ها، شیرآلات و قطعات به یکدیگر است. فلنج ها صفحات دیسکی شکل مدوری هستند که معمولا به صورت جفتی به کمک پیچ و مهره و گسکت دو قطعه را به یکدیگر متصل می سازند.