شیلنگ های تفلونی در ابعاد و اندازه های استاندارد و غیر استاندارد (براساس سفارش) قابل تامین می باشند. در صنایع مختلف نظیر صنایع نفت و گاز، صنایع دارویی، صنایع غذایی کاربردهای فراوانی دارد.

از خصوصیات آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

مقاومت شیمیایی در برابر اسیدها  و بازهای قوی

مقاومت حراراتی در بازه ۲۳۰+ تا ۱۰۰- دارد.