Reducer ردیوسر (کاهنده) یکی از انواع اتصالات لوله ای می باشد که دو لوله با قطرهای متفاوت را به هم وصل می‌کند که برای به وجود آوردن دامنه گسترده‌تر و آرام تری از اتصالات بین لوله‌ها استفاده می‌شود.
دیوسرهای هم‌مرکز برای اتصال لوله به لوله‌ی دیگر که در راستای هم می‌باشند ،قرار می‌گیرد.انتقال در ردیوسر هم‌مرکز به صورت مخروطی می‌باشد.که به علت قطر متفاوت ردیوسر ایجاد می‌شود.

ردیوسرهای هم‌مرکز با دو قطر متفاوت کوچک و بزرگ در دو طرف مقابل هم طراحی شده اند و انتقال در آن به صورت مخروطی جریان می‌یابد. این نوع ردیوسر هم به صورت جوشکاری شده و هم به صورت بدون درز موجود هستند.
برخی از کاربردهای ردیوسر هم‌مرکز به شرح زیر می‌باشد
جریان آرام بین لوله و پمپ
انتقال سیالات و سیالات ساینده
در مواردی که (Cavitation) ایجاد می‌شود، بسیار کارآمد و مفید است.
برای انتقال سیال بین لوله با اندازه های متفاوت و فلنج‌ها که حفاظت از سایش اهمیت دارد، استفاده از ردیوسرهای هم‌مرکز ایده‌آل می‌باشد، در تخلیه پمپ نیز از ردیوسرهای هم مرکز استفاده می‌شود.