محصولات تفلون برنز مقاومت سايشی بهتر و رسانايی حرارتی بالاتری نسبت به محصولات تفلون فايبرگلاس دارند. اين ترکيب قابليت ماشينکاری بهتری دارد اما در معرض اسيدها و بازها دارای مقاومت شيميايی کمتری می باشد. ترکيب تفلون برنز در عملکردهای تحت فشار مکانيکی بالا و تحت سايش با سرعت بالا، بسيار مفيد است زيرا قدرت و رسانايی لازم براي مهار حرارت بيش از حد و ناخواسته را تامين مي کند
قابلیت افزودن درصد بالاي برنز (۴۰-۶۰%) به تفلون خالص موجب رسانايی حرارتی بالا و مقاومت سايشی بهتر می گردد
اغلب در سيستم هاي هيدروليکی استفاده مي شود و منحصرا برای برينگ های خطی عالی هستند
مناسب کاربردهای الکتريکی نمي باشد
ماده برنز توسط مواد شيميايي خاصی مورد هجوم قرار می گيرند
ترکيب تفلون برنز را با نام تجاری تترون بی (Tetron B) نيز می شناسند. برنز از آلياژ مس و قلع بوجود می آيد که خاصيت مقاومت سايشی بهتری نسبت به تمام ديگر ترکيبات تفلونی دارد. اين محصول عموما در سيستم های هيدروليکی استفاده مي شود اما برای کاربردهای الکتريکی مناسب نيست. ترکيب تفلون برنز به رنگ قهوه ای پررنگ مي باشد و يک آلياژ ضد زنگ براي ظاهر بهتر به آن افزوده مي شود. اين ترکيب به صورت ورق، ميلگرد و لوله قابل تامين است. برنز در حالت ترکيبی مي تواند بين ۴۰% تا ۶۰% استفاده گردد. تفلون ترکيبي با برنز، ويژگي سايشی عالی، مقاومت دگرديسی قابل توجه و رسانای حرارتی خوبی دارد اما ويژگی هاي الکتريکی و مقاومت شيميايی ضعيفی از خود بروز مي دهد