دسته بندی محصولات

لاینینگ تفلون (لاینینگ PTFE)

لوله ها و اتصاالت با لاینینگ تفلون (لاینینگ PFA ,PTFE) و سایر فلورکربنها به منظور جلوگیری ازخوردگی لوله، اتصالات وشیرالات درخطوطی که درمعرض مستقیم سیالات و گازها با خورندگی بالا قرار دارند به جهت بهینه و مقاوم  ساختن خطوط  لوله، اتصالات و شیرالات  با پوشش داخلی تفلون (PFA, PTFE, PP,…)طراحی و تولید می گردند. به صورتیکه تمامی سطوح داخلی لوله و اتصالات فلزی و روی قسمتی از فلنج را پوشش می دهند. لذا از تماس سیال خورنده با سطوح فلزی جلوگیری می کند.

مقاومت شیمیایی و ضدخوردگی لوله و اتصالات با لاینینگ تفلون بسیار بالا بوده و تقریبا در برابرتمامی سیالات خورنده به جزفلزات قلیایی و گاز فلوئور مقاوم می باشند. دمای سرویس لوله و اتصالات با  لاینینگ PTFE  در محدوده ۳۰- تا ۲۰۰+ درجه سانتیگراد می باشد. این خطوط معمولا برای فشار کاری ۱۵۰ طراحی میگردد ولی در صورت نیاز در کلاس ۳۰۰ نیز قابل ارائه می باشد.