دسته بندی محصولات

لاینینگ تفلون (لاینینگ PTFE)

لوله ها و اتصالات با لاینینگ تفلون (لاینینگ PFA ,PTFE) و سایر فلورکربن ها به منظور جلوگیری از خوردگی لوله، اتصالات و شیرالات در خطوطی که در معرض مستقیم سیالات و گازها با خورندگی بالا قرار دارند به جهت بهینه و مقاوم  ساختن خطوط  لوله، اتصالات و شیرالات  با پوشش داخلی تفلون (PFA, PTFE, PP,…)طراحی و تولید می گردند. به صورتیکه تمامی سطوح داخلی لوله و اتصالات فلزی و روی قسمتی از فلنج را پوشش می دهند. لذا از تماس سیال خورنده با سطوح فلزی جلوگیری می کند.

مقاومت شیمیایی و ضد خوردگی لوله و اتصالات با لاینینگ تفلون بسیار بالا بوده و تقریبا در برابر تمامی سیالات خورنده به جز فلزات قلیایی و گاز فلوئور مقاوم میباشند. دمای سرویس لوله و  اتصالات با  لاینینگ PTFE  در محدوده ۳۰-  تا  ۲۰۰+ درجه سانتیگراد می باشد. این خطوط معمولا برای فشار کاری ۱۵۰ طراحی  میگردد ولی در صورت نیاز در کلاس ۳۰۰ نیز قابل ارائه می باشد.