[vc_ro

w fullwidth=”true”]


دسته بندی محصولات

تولید قطعات یدکی با استفاده از مهندسی معکوس

 

مهندسی معكوس هدف، تولید محصولی جدید (دارای تكنولوژی خاص) با استفاده از محصولی است كه پیش از آن تولید شده است، بدان معنی كه از روی مشخصه های اصلی و مهندسی محصول موجود به داده ها و اطلاعات اولیه مهندسی می رسیم، در مهندسی معکوس فرآیند کشف مشخصات و اطلاعات نادانسته یک سیستم سخت یا نرم افزار موجود استنوعی فرآیند تحلیل سخت افزاری می دانند که از طریق آن می توان به طراحی و فرآیندهای ساخت نمونه مشابه پی برد.

[/vc_row]