اکچویتور پنوماتیک با دارا بودن دو ویژگی روتاری و دیافراگم برای همه برنامه های کاربردی صنعتی طراحی شده است. این اکچویتور پنوماتیک یک دستگاه حرکت چرخشی ایده آل برای انواع اکچویتور های دوار چرخشی است. خروجی گشتاور اکچویتور بستگی به ناحیه محرک، فشار خروجی پنوماتیک، سختی اسپرینگ ، فاصله از راه دور، فشرده سازی اولیه اسپرینگ ، تعداد چشمه های داخلی به محرک و غیره است.