دسته بندی محصولات

انواع ابزار دقیق (Engineering Instrument)

ابزار دقیق ادواتی هستند که بر حسب نوع کمیت مورد نیاز واحد تحت کنترل ، اعم از فشار ، دما ، دبی ، سطح و … با توجه به شرایط و استانداردهای تعین شده ، انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند. ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهند و شامل ابزاری نظیر انواع سنسور، انواع کنترلر، نشاندهنده، ترانسمیتر و… میباشند که این ابزار وظیفه اندازه گیری، انتقال، نمایش، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی را در پروسه های صنعتی به شکلی دقیق بر دوش دارند.
شرکت پاسارگاد صنعت گیتی با اتکاء به توانایی‌هایی که در داخل و خارج از کشور امکان تامین انواع تجهیزات ابزار دقیق از برندهای مطرح و معتبر را دارد.
تجهیزاتی که در این زمینه توسط این شرکت قابل تامین می باشند عبارتند از: