دسته بندی محصولات

انواع ابزار دقیق (Engineering Instrument)

شرکت پاسارگاد صنعت گیتی با اتکاء به توانایی‌هایی که در داخل و خارج از کشور امکان تامین انواع تجهیزات ابزار دقیق از برندهای مطرح و معتبر را دارد.

تجهیزاتی که در این زمینه توسط این شرکت قابل تامین می باشند؛ عبارتند از: