ترموول یک اتصال تیوبی شکل است که برای حفاظت از سنسور دما در محل‌هایی که امکان خورندگی و آسیب دیدن ادوات حرارتی مواد وجود داشته باشد، استفاده می‌شود.
ترموول شامل یک تیوب است که انتهای آن بسته است. این تیوب در محل عبور جریان نصب می‌شود. یک سنسور دما که می‌تواند ترمومتر، ترموکوپل و یا RTD باشد، داخل این تیوب قرار می‌گیرد. سنسور دما درون ترموول قرار گرفته و به صورت پیچی بسته و در جای خود محکم می‌شود. اتصال حسگر دما به ترموول همیشه به صورت پیچی است.

استاندارد ASME PTC 19.3 TW, Thermowells
استاندارد API RP 551, Process Measurement