دسته بندی محصولات

انواع پکینگ ها و آب بندها

پپکینگ از آب بند های بسیار متداول است که کاربرد بسیاری دارد، اصلی ترین وظیفه پکینگ هاجلوگیری از نشت مایعات درقسمت های به کار گرفته شده است، جنس و ساختار پکینگها معمولا از لاستیک طبیعی یا مصنوعی می باشد که متناسب با کاربرد آنها جنس و ظاهر آنها متفاوت است.