اکچویتور دیافراگمی پنوماتیک فیشر یک عملگر دیافراگمی فشرده با حالت ارتجاعی است. از این قطعه برای هدایت و کنترل جریان در گلوب ولوها یا شیرهای کروی استفاده می‌ شود. در عملگر فیشرهوای فشرده به دیافراگم که یک صفحه ارتجاعی است نیرو وارد کرده و محور یا ساقه شیر را در جهت بالا و پایین حرکت می‌ دهد.